Hyppää sisältöön

Itä-Suomen aluehallintovirasto: Ilmoitus kuulutuksesta

Vesilain mukainen lupapäätös

Hakija: VS-Marin Oy
Dnro: ISAVI/9161/2021
Asia: Vesialueen täyttö vierasvenesataman edustalla ja valmistelulupa, Savonlinna
Päätöksen pääasiallinen sisältö: Aluehallintovirasto on myöntänyt VS-Marin Oy:lle vesilain (587/2011) mukaisen luvan sekä valmisteluvan vesialueen täyttämiseen Pihlajaveden Haislahdessa Savonlinnan kaupungissa.
Nähtävilläpito: Tämä kuulutus ja päätös pidetään nähtävillä 18.10.–24.11.2022 aluehallintovirastojen verkkosivuilla osoitteessa https://ylupa.avi.fi/fi-FI/asia/2099562.
Muutoksenhaku: Päätökseen saa hakea valittamalla muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava Vaasan hallinto-oikeuden kirjaamoon. Tarkemmat ohjeet muutoksenhausta ovat päätöksen liitteenä olevassa valitusosoituksessa. Valitusaika päättyy 24.11.2022.

Lisätietoja antavat
ympäristöylitarkastaja Maria Mäenpää, puh. 029 501 6841
ympäristöylitarkastaja Tomi Puustinen, puh. 029 501 6873
sähköposti: etunimi.sukunimi@avi.fi