Hyppää sisältöön

Itä-Suomen aluehallintovirasto: Ilmoitus kuulutuksesta

Vesilain mukainen päätös

Hakija Luonnonvarakeskus
Dnro ISAVI/9643/2022
Päätösnro 74/2022
Asia Väliaikainen poikkeaminen Ylä-Enonveden ja Saarijärven säännöstelyä koskevista
määräyksistä, Enonkoski
Kuulutuksen ja päätöksen nähtävilläpito
Aluehallintovirasto antaa yllä mainitun päätöksen tiedoksi julkisella kuulutuksella
aluehallintovirastojen verkkosivuilla. Kuulutus ja päätös pidetään nähtävillä
22.11.-29.12.2022 osoitteessa: https://ylupa.avi.fi/fi-FI/asia/2322430, mistä ne ovat
luettavissa. Ohjeet muutoksenhausta ovat päätöksen liitteenä olevassa valitusosoi-
tuksessa.