Hyppää sisältöön

Itä-Suomen aluehallintovirasto: Ilmoitus kuulutuksesta

Ympäristösuojelulain mukainen lupahakemus

Hakija: Metsäliitto Group Metsäliitto Osuuskunta

Dnro: ISAVI/4129/2021

Asia: Punkaharjun kerto- ja vaneritehtaan ympäristölupapäätöksen nro 33/2018/1 muuttaminen lupamääräyksen 30 osalta, Punkaharju

Kuulutuksen ja hakemusasiakirjojen nähtävilläpito:

Aluehallintovirasto antaa yllä mainitun hakemusasian tiedoksi julkisella kuulutuksella aluehallintovirastojen verkkosivuilla. Kuulutus ja hakemusasiakirjat pidetään nähtävillä 1.10.-8.11.2021 osoitteessa: https://ylupa.avi.fi/fi-FI/asia/2004377, mistä ne ovat luettavissa. Ohjeet muistutusten ja mielipiteiden tekemiseen ilmenevät tiedoksiantokuulutuksesta.