Hyppää sisältöön

Itä-Suomen aluehallintovirasto: Ilmoitus kuulutuksesta

Vesilain mukainen päätös

Päätösnro: 58/2023
Dnro: ISAVI/593/2023
Hakija: Peab Industri Oy
Asia: Maa-ainesten ottaminen pohjavedenpinnan alapuolelta Kuhasalmen ottoalueelta kiinteistöllä Hiekkala 740-533-1-75, Savonlinna
Kuulutuksen ja päätöksen nähtävilläpito:
Aluehallintovirasto antaa yllä mainitun päätöksen tiedoksi julkisella kuulutuksella aluehallintovirastojen verkkosivuilla. Kuulutus ja päätös pidetään nähtävillä 28.8.-4.10.2023 osoitteessa https://ylupa.avi.fi/fi-FI/asia/2377588, mistä ne ovat luettavissa. Ohjeet muutoksenhausta ovat päätöksen liitteenä olevassa valitusosoituksessa.