Hyppää sisältöön

Itä-Suomen aluehallintovirasto: Ilmoitus kuulutuksesta

Vesilain mukainen lupahakemus

Hakija: Suomen Liikekiinteistöt SLK Oy

Dnro: ISAVI/1023/2021

Asia: Rauhalinnan ranta-alueen ruoppaus, laivalaiturin ja pienvenelaiturin rakentaminen sekä penkereen kunnostuksen ja puhdistusruoppauksen pysyttäminen, Savonlinna

Kuulutuksen ja hakemusasiakirjojen nähtävilläpito

Aluehallintovirasto antaa yllä mainitun hakemusasian tiedoksi julkisella kuulutuksella aluehallintovirastojen verkkosivuilla. Kuulutus ja hakemusasiakirjat pidetään nähtävillä 5.11.-13.12.2021 osoitteessa: https://ylupa.avi.fi/fi-FI/asia/1943827, mistä ne ovat luettavissa. Ohjeet muistutusten ja mielipiteiden tekemiseen ilmenevät tiedoksiantokuulutuksesta.