Hyppää sisältöön

Itä-Suomen aluehallintovirasto: Ilmoitus kuulutuksesta

Vesilain mukainen lupapäätös

Hakija: Savonlinnan kaupunki Savonlinnan Vesi

Dnro: ISAVI/6716/2021

Päätösnro: 105/2021

Asia: Kulennoisharjun pohjavedenottamon rakentamista ja pohjavedenottamista koskevan
Itä-Suomen aluehallintoviraston päätöksen 15.9.2017 nro 38/2017/2 lupamääräyksen
9 muuttaminen, Savonlinna

Kuulutuksen ja päätöksen nähtävilläpito:
Aluehallintovirasto antaa yllä mainitun päätöksen tiedoksi julkisella kuulutuksella
aluehallintovirastojen verkkosivuilla. Kuulutus ja päätös pidetään nähtävillä
12.11.–20.12.2021 osoitteessa: https://ylupa.avi.fi/fi-FI/asia/2052512, mistä ne ovat
luettavissa. Ohjeet muutoksenhausta ovat päätöksen liitteenä olevassa valitusosoituksessa.