Hyppää sisältöön

Itä-Suomen aluehallintovirasto: Ilmoitus kuulutuksesta

Ympäristönsuojelulain mukainen päätös

Hakija: Järvi-Suomen Voima Oy
Dnro: ISAVI/7049/2020
Päätösnro: 1/2022
Asia: Järvi-Suomen Voima Oy:n energiantuotantolaitoksen ympäristöluvan tarkistaminen
BAT-päätelmien mukaiseksi, Savonlinna
Kuulutuksen ja päätöksen nähtävilläpito:
Aluehallintovirasto antaa yllä mainitun päätöksen tiedoksi julkisella kuulutuksella
aluehallintovirastojen verkkosivuilla. Kuulutus ja päätös pidetään nähtävillä
5.1.-11.2.2022 osoitteessa: https://ylupa.avi.fi/fi-FI/asia/1871349, mistä ne ovat luettavissa. Ohjeet muutoksenhausta ovat päätöksen liitteenä olevassa valitusosoituksessa.