Hyppää sisältöön

Itä-Suomen aluehallintovirasto: Ilmoitus kuulutuksesta

Vesilain mukainen lupahakemus

Hakija

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Asia

Koivukannan lossin lauttapaikkojen ruoppaus ja louhinta sekä ruoppausmassojen vesistöläjitys, Savonlinna

Dnro

ISAVI/11868/2023

Kuulutuksen ja hakemusasiakirjojen nähtävilläpito

Aluehallintovirasto antaa yllä mainitun hakemusasian tiedoksi julkisella kuulutuksella aluehallintovirastojen verkkosivuilla. Kuulutus ja hakemusasiakirjat pidetään nähtävillä 28.3.-6.5.2024 osoitteessa https://ylupa.avi.fi/fi-FI/asia/2651648, mistä ne ovat luettavissa. Ohjeet muistutusten ja mielipiteiden tekemiseen ilmenevät tiedoksiantokuulutuksesta.