Hyppää sisältöön

Itä-Suomen aluehallintoviraston kuulutus, Ympäristönsuojelulain mukainen lupahakemus

Ympäristönsuojelulain mukainen lupahakemus
Hakijat Pitkonen Erno ja Mirjami
Dnro ISAVI/4080/2021
Asia Eläinsuojan ympäristöluvan muuttaminen, Savonlinna

Kuulutuksen ja hakemusasiakirjojen nähtävilläpito
Aluehallintovirasto antaa yllä mainitun hakemusasian tiedoksi julkisella kuulutuksella aluehallintovirastojen verkkosivuilla. Kuulutus ja hakemusasiakirjat pidetään nähtävillä
29.7.-6.9.2021 osoitteessa: https://ylupa.avi.fi/fi-FI/asia/2003399, mistä ne ovat luettavissa.
Ohjeet muistutusten ja mielipiteiden tekemiseen ilmenevät tiedoksiantokuulutuksesta.