Hyppää sisältöön

Julkipanokuulutus maa-aines- ja ympäristölupapäätöksestä

Kuulutus maa-aines- ja ympäristölupapäätöksestä

Asia

Ympäristönsuojelulain (527/2014) § 170 ja maa-aineslain (555/1981) § 16 mukainen päätös.

Päätös

Rakennus- ja ympäristölautakunta 30.8.2023 § 122

Hakija

Peab Industri Oy, y-tunnus 2977551-2

Toiminnan sijainti

Ottamisalue sijaitsee Savonlinnassa, Kuhasalmen ottamisalueella,kiinteistöllä Hiekkala RN:o 740-533-1-75.

Päätöksen pääasiallinen sisältö

Rakennus- ja ympäristölautakunta päättää myöntää Peab Industri Oy:lle maa-aines- ja ympäristöluvan kiinteistölle Hiekkala RN:o 740-533-1-75 pöytäkirjaliitteen B mukaisesti.

Tätä päätöstä on noudatettava mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta, ellei valitusviranomainen toisin määrää.

Päätöksen nähtävilläpito

Tämä kuulutus pidetään nähtävillä 16.10.2023 – 22.11.2023 Savonlinnan kaupungin virallisella ilmoitustaululla https://www.savonlinna.fi/kuulutukset/. Päätös liitteineen on nähtävillä em. aikana Savonlinnan kaupungin ympäristönsuojelupalveluissa osoitteessa Olavinkatu 27, 57130 Savonlinna.

Kuulutuksen julkaisupäivä

16.10.2023

Tiedoksisaantipäivä

Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemispäivästä.

Muutoksenhaku

Päätökseen saa hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta. Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava Vaasan hallinto-oikeuden kirjaamoon. Tarkemmat ohjeet muutoksenhausta ovat päätöksen liitteenä olevassa valitusosoituksessa. Valitusaika päättyy 22.11.2023.

YMPÄRISTÖNSUOJELUPALVELUT