Hyppää sisältöön

Julkipanokuulutus ympäristönsuojeluviranomaisen valvontaohjelmasta vuodelle 2024

Rakennus- ja ympäristölautakunta on päätöksellään 13.12.2023 § 188 hyväksynyt ympäristönsuojelulain (527/2014) 168 §:n mukaisen valvontaohjelman. Ohjelmaan on sisällytetty myös kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen valvontavastuulle kuuluvat jätelain (646/2011) 124 §:n mukaiset kohteet.

Valvontaohjelmassa on:

1) suunnitelma ohjelmakaudella toteutettavista määräaikaistarkastuksista;

2) tiedot muista kuin säännöllisen valvonnan toimenpiteistä;

3) kuvaus edellisen kauden valvontaohjelman tavoitteiden toteutumisesta.

Hyväksyttyyn ohjelmaan merkittyihin kohteisiin ilmoitetaan valvontakäynnin peruste ja ajankohta viimeistään 30 vuorokautta etukäteen. Valvontamaksun suuruus määräytyy Savonlinnan kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen taksan mukaisesti.