Hyppää sisältöön

Julkipanokuulutus ympäristöpäällikön viranhaltijapäätöksestä, Luontoelokuvafestivaalit

Asia

Ympäristönsuojelulain (527/2014) §118 mukainen melupäätös

Kuulutuksen julkaisupäivä

27.07.2023

Päätös

Ympäristöpäällikön viranhaltijapäätös 26.07.2023 § 57

Tiedoksisaantipäivä

Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemispäivästä eli 03.08.2023

Hakija

Savonlinnan kv. luontoelokuvafestivaalin kannatusyhdistys ry

Toiminnan sijainti

Savonlinnan kaupunki, Sulosaari ja Riihisaari

Päätöksen pääasiallinen sisältö

Savonlinnan kv. luontoelokuvafestivaalin kannatusyhdistys ry on tehnyt 15.6.2023 ympäristönsuojelupalveluille saapuneella lomakkeella ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisen ilmoituksen melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta Sulosaaressa 18.8.2022 klo 20:00 – 23:00 ja Riihisaaressa 19.8.2022 klo 19:00 – 23:00 välisinä aikoina järjestettävistä ulkoelokuvanäytöksistä. Melua aiheutuu äänentoistolaitteista.

Kuulutuksen nähtävilläpito

Tämä kuulutus pidetään nähtävillä 27.07.2023 – 01.09.2023 Savonlinnan kaupungin virallisella ilmoitustaululla https://www.savonlinna.fi/kuulutukset/

Päätöksen nähtävilläpito

Päätös liitteineen on nähtävillä Savonlinnan kaupungin ympäristönsuojelupalveluissa osoitteessa Olavinkatu 27, 57130 Savonlinna

Muutoksenhaku

Päätökseen saa hakea muutosta Itä-Suomen hallinto-oikeudelta. Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava Itä-Suomen hallinto-oikeuden kirjaamoon. Tarkemmat ohjeet muutoksenhausta ovat päätöksen liitteenä olevassa valitusosoituksessa. Valitusaika päättyy 01.09.2023

Ympäristönsuojelupalvelut