Hyppää sisältöön

Kaavoituspäällikön maisematyölupapäätökset

Savonlinnan kaupungin kaavoituspäällikkö on 5.6.2023 tehnyt seuraavat maisematyölupapäätökset:

§ 8 Maisematyölupa tiloille Matkonsalo 740-575-9-48 ja Metsälä eli Huhu 740-590-10-7

§ 9 Maisematyölupa tilalle Raikuu 740-588-3-30

§ 10 Maisematyölupa tilalle Paloksenjärvi 740-526-4-4

§ 11 Maisematyölupa tilalle Koivula 740-569-14-91

Päätökset annetaan julkipanon jälkeen 7.6.2023, ja niiden katsotaan tulleen asianomaisten tietoon silloin, kun ne on annettu.

Päätökset ja niihin kuuluvat asiakirjat ovat nähtävänä 7.–21.6.2023 Savonlinnan kaupungin kotisivuilla osoitteessa www.savonlinna.fi/paatoksenteko sekä kaupungintalon (Olavinkatu 27), Punkaharjun (Kauppatie 20), Kerimäen (Kerimäentie 6) ja Savonrannan (Kangastie 3) palvelupisteiden asiakaspäätteillä.

Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen antamisesta. Oikaisuvaatimusohjeet ovat päätöksen liitteenä.

Savonlinnassa 6.6.2023
SAVONLINNAN KAUPUNGIN KAAVOITUSPALVELUT