Hyppää sisältöön

Kaavoituspäällikön maisematyölupapäätökset

Savonlinnan kaupungin kaavoituspäällikkö on 8.12.2023 tehnyt seuraavat maisematyölupapäätökset:

§ 19 Maisematyölupa tilalle Taavila 740-571-7-93

§ 20 Maisematyölupa tiloille Jalasjärvi 740-553-12-3 ja Kärinkorpi 740-589-1-66

§ 21 Maisematyölupa tiloille Simpeleensatama 740-560-4-13 ja Kalajärvi 740-560-4-129

§ 22 Maisematyölupa tilalle Turtia 740-577-22-46

Päätökset annetaan julkipanon jälkeen 13.12.2023, ja niiden katsotaan tulleen asianomaisten tietoon silloin, kun ne on annettu.

Päätökset ja niihin kuuluvat asiakirjat ovat nähtävänä 13.12.2023–2.1.2024 Savonlinnan kaupungin kotisivuilla osoitteessa www.savonlinna.fi/paatoksenteko sekä kaupungintalon (Olavinkatu 27), Punkaharjun (Kauppatie 20), Kerimäen (Kerimäentie 6) ja Savonrannan (Kangastie 3) palvelupisteiden asiakaspäätteillä. Kaupungin palvelupisteet ovat suljettuina 23.12.2023–1.1.2024.

Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen antamisesta. Oikaisuvaatimusohjeet ovat päätöksen liitteenä.

Savonlinnassa 11.12.2023
SAVONLINNAN KAUPUNGIN KAAVOITUSPALVELUT