Hyppää sisältöön

Kaavoituspäällikön poikkeamispäätökset

Kaavoituspäällikkö on 14.6.2022 tehnyt seuraavat rakentamista koskevat poikkeamispäätökset:

  • § 17 Rakennuspaikka: 740-590-15-13, Keplakontie 22, 58220 Louhi
  • § 18 Rakennuspaikka: 740-592-1-61, Laulajanraitti 33 a, 58200 Kerimäki

Päätös annetaan julkipanon jälkeen 16.6.2022, jolloin sen katsotaan tulevan kaikkien asianosaisten tietoon. Päätös ja siihen kuuluvat asiakirjat ovat nähtävänä 15.6. – 18.7.2022 välisenä aikana Savonlinnan kaupungintalon palvelupisteessä, Olavinkatu 27, B-rappu, 57130 Savonlinna.

Päätökseen voi hakea muutosta kirjallisella valituksella Itä-Suomen hallinto-oikeudelta. Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa siitä, kun päätös on julkipanon jälkeen annettu. Valitusosoite: Itä-Suomen hallinto-oikeus, PL 1744, 70101 Kuopio

Savonlinnassa 15.6.2022