Hyppää sisältöön

Kaavoituspäällikön poikkeamispäätökset

Kaavoituspäällikkö on 5.8.2021 tehnyt seuraavat rakentamista koskevat poikkeamispäätökset:

  • § 14 Jere Nousiainen (Helka Nousiainen KP)

            Rakennuspaikka: 740-585-13-27 Soukanlahti, Soukantie 81, 58420 Silvola

  • § 15 Piia ja Pasi Nousiainen

            Rakennuspaikka: 740-549-1-174 Lähderanta, Tynkkylänjoentie 127, 57210 Savonlinna

  • § 16 Jorma Terävä

            Rakennuspaikka: 740-559-8-6 Toivola, Harjulantie 15, 58450 Punkaharju

  • § 17 Pia Haikarainen

            Rakennuspaikka: 740-520-1-58 Löytöonnela, Ukonmurtamontie 143, 57100 Savonlinna

Päätökset annetaan julkipanon jälkeen 12.8.2021, jolloin niiden katsotaan tulevan kaikkien asianosaisten tietoon. Päätökset ja niihin kuuluvat asiakirjat ovat nähtävänä 11.8.-13.9.2021 välisenä aikana ajanvarauksella Savonlinnan kaupungintalon kaavoituspalveluissa Olavinkatu 27, B-rappu, 57130 Savonlinna.

Päätökseen voi hakea muutosta kirjallisella valituksella Itä-Suomen hallinto-oikeudelta. Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa siitä, kun päätös on julkipanon jälkeen annettu. Valitusosoite: Itä-Suomen hallinto-oikeus, PL 1744, 70101 Kuopio

Savonlinnassa 11.8.2021

Savonlinnan kaupungin kaavoituspalvelut