Hyppää sisältöön

Kaavoituspäällikön poikkeamispäätökset

Savonlinnan kaupungin kaavoituspäällikkö on 16.1.2023 tehnyt maankäyttö- ja rakennuslain 171 §:n mukaiset poikkeamispäätökset lomarakennuksen käyttötarkoituksen muuttamiseksi vakituiseen asumiseen:

  • § 1 Rakennuspaikka: 740-565-18-178, Murronkuja 2, 58200 Kerimäki
  • § 2 Rakennuspaikka: 740-518-2-31, Pajukontie 98, 57230 Savonlinna

Päätös annetaan julkipanon jälkeen 18.1.2023, jolloin sen katsotaan tulevan kaikkien asianosaisten tietoon. Päätös ja siihen kuuluvat asiakirjat ovat nähtävänä 17.1.-17.2.2023 välisenä aikana Savonlinnan kaupungintalon kaavoituspalveluissa Olavinkatu 27, B-rappu, 57130 Savonlinna.

Päätökseen voi hakea muutosta kirjallisella valituksella Itä-Suomen hallinto-oikeudelta. Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa siitä, kun päätös on julkipanon jälkeen annettu. Valitusosoite: Itä-Suomen hallinto-oikeus, PL 1744, 70101 Kuopio

Savonlinnassa 17.1.2023

Savonlinnan kaupungin kaavoituspalvelut