Hyppää sisältöön

Kaavoituspäällikön poikkeamispäätökset

Savonlinnan kaupungin kaavoituspäällikkö on 10.5.2023 tehnyt maankäyttö- ja rakennuslain 171 §:n mukaiset poikkeamispäätökset lomarakennuksen käyttötarkoituksen muuttamiseksi vakituiseen asumiseen:

  • § 12 Rakennuspaikka: 740-542-11-15, Ruuniemi 59, 57230 Savonlinna
  • § 13 Rakennuspaikka: 740-561-1-25, Valkainkuja 102, 58200 Kerimäki
  • § 14 Rakennuspaikka: 740-514-4-48, Kesärannantie 58, 57810 Savonlinna

Päätös annetaan julkipanon jälkeen 12.5.2023, jolloin sen katsotaan tulevan kaikkien asianosaisten tietoon. Päätös ja siihen kuuluvat asiakirjat ovat nähtävänä 11.5. – 12.6.2023 välisenä aikana Savonlinnan kaupungintalon kaavoituspalveluissa Olavinkatu 27, B-rappu, 57130 Savonlinna.

Päätökseen voi hakea muutosta kirjallisella valituksella Itä-Suomen hallinto-oikeudelta. Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa siitä, kun päätös on julkipanon jälkeen annettu. Valitusosoite: Itä-Suomen hallinto-oikeus, PL 1744, 70101 Kuopio

Savonlinnassa 11.5.2023

Savonlinnan kaupungin kaavoituspalvelut