Hyppää sisältöön

Kaavoituspäällikön poikkeamispäätökset

Savonlinnan kaupungin kaavoituspäällikkö on 30.10.2023 tehnyt maankäyttö- ja rakennuslain 171 §:n mukaiset poikkeamispäätökset lomarakennuksen käyttötarkoituksen muuttamiseksi vakituiseen asumiseen:

  • § 16 Rakennuspaikka: 740-538-30-19, Veneniementie 83, 57810 Savonlinna
  • § 17 Rakennuspaikka: 740-518-4-32, Turkinniementie 49, 57230 Savonlinna
  • § 18 Rakennuspaikka: 740-571-7-115, Pahatsuntie 261 e, 58320 Raikuu

Päätös annetaan julkipanon jälkeen 1.11.2023, jolloin sen katsotaan tulevan kaikkien asianosaisten tietoon. Päätös ja siihen kuuluvat asiakirjat ovat nähtävänä 31.10.-1.12.2023 välisenä aikana Savonlinnan kaupungintalon kaavoituspalveluissa Olavinkatu 27, B-rappu, 57130 Savonlinna.

Päätökseen voi hakea muutosta kirjallisella valituksella Itä-Suomen hallinto-oikeudelta. Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa siitä, kun päätös on julkipanon jälkeen annettu. Valitusosoite: Itä-Suomen hallinto-oikeus, PL 1744, 70101 Kuopio

Savonlinnassa 31.10.2023

Savonlinnan kaupungin kaavoituspalvelut