Hyppää sisältöön

Kaavoituspäällikön poikkeamispäätökset

Savonlinnan kaupungin kaavoituspäällikkö on 20.12.2023 tehnyt maankäyttö- ja rakennuslain 171 §:n mukaisen poikkeamispäätöksen osayleiskaavassa rakennukselle osoitetusta suojelumääräyksestä rakennuksen purkamiseksi:

  • § 23 Rakennuspaikka: 740-502-1-89, Ruutananlammentie 35, 58140 Ahvensalmi

Kaavoituspäällikkö on 20.12.2023 tehnyt maankäyttö- ja rakennuslain 171 §:n mukaisen poikkeamispäätöksen lomarakennuksen käyttötarkoituksen muuttamiseksi vakituiseen asumiseen:

  • § 24 Rakennuspaikka: 740-518-2-35, Pajukontie 37, 57230 Savonlinna
  • § 25 Rakennuspaikka: 740-526-8-19, Lampelantie 32, 58620 Lohilahti
  • § 26 Rakennuspaikka: 740-571-7-112, Pahatsuntie 287 f, 58320 Raikuu

Päätös annetaan julkipanon jälkeen 22.12.2023, jolloin sen katsotaan tulevan kaikkien asianosaisten tietoon. Päätös ja siihen kuuluvat asiakirjat ovat nähtävänä 21.12.2023 – 22.1.2024 välisenä aikana Savonlinnan kaupungintalon kaavoituspalveluissa Olavinkatu 27, B-rappu, 57130 Savonlinna.

Päätökseen voi hakea muutosta kirjallisella valituksella Itä-Suomen hallinto-oikeudelta. Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa siitä, kun päätös on julkipanon jälkeen annettu. Valitusosoite: Itä-Suomen hallinto-oikeus, PL 1744, 70101 Kuopio

Savonlinnassa 21.12.2023

Savonlinnan kaupungin kaavoituspalvelut