Hyppää sisältöön

Kaavoituspäällikön poikkeamispäätös

Kaavoituspäällikkö on 26.1.2022 tehnyt seuraavan rakentamista koskevan poikkeamispäätöksen:

  • § 1 Rakennuspaikka: 740-547-16-8 Havulehto, Tolvanniementie 535, 57310 Savonlinna

Päätös annetaan julkipanon jälkeen 28.1.2022, jolloin sen katsotaan tulevan kaikkien asianosaisten tietoon. Päätös ja siihen kuuluvat asiakirjat ovat nähtävänä 27.1.2022 – 28.2.2022 välisenä aikana ajanvarauksella Savonlinnan kaupungintalon kaavoituspalveluissa Olavinkatu 27, B-rappu, 57130 Savonlinna.

Päätökseen voi hakea muutosta kirjallisella valituksella Itä-Suomen hallinto-oikeudelta. Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa siitä, kun päätös on julkipanon jälkeen annettu. Valitusosoite: Itä-Suomen hallinto-oikeus, PL 1744, 70101 Kuopio

Savonlinnassa 27.1.2022

Savonlinnan kaupungin kaavoituspalvelut