Hyppää sisältöön

Kaavoituspäällikön poikkeamispäätökset

Kaavoituspäällikkö on 7.4.2021 tehnyt seuraavat rakentamista koskevat poikkeamispäätökset:

  • § 4 Paakinaho Heikki ja Henna

            Rakennuspaikka: 740-571-6-29 Kesäranta, Karvionniementie 49, 58320 Raikuu

  • § 5 Taskinen Kimmo

            Rakennuspaikka: 740-595-2-89 Näkkiniemi, Rajavaarantie 502c, 58520 Hiukkajoki

Päätökset annetaan julkipanon jälkeen 14.5.2021, jolloin niiden katsotaan tulevan kaikkien asianosaisten tietoon. Päätökset ja niihin kuuluvat asiakirjat ovat nähtävänä 12.5.-14.6.2021 välisen ajan Savonlinnan kaupungintalon kaavoituspalveluissa Olavinkatu 27, B-rappu, 57130 Savonlinna.

Päätökseen voi hakea muutosta kirjallisella valituksella Itä-Suomen hallinto-oikeudelta. Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa siitä, kun päätös on julkipanon jälkeen annettu. Valitusosoite: Itä-Suomen hallinto-oikeus, PL 1744, 70101 Kuopio

Savonlinnassa 12.5.2021

Savonlinnan kaupungin kaavoituspalvelut