Hyppää sisältöön

Kaavoituspäällikön poikkeamispäätös

Kaavoituspäällikkö on 21.4.2022 tehnyt seuraavan rakentamista koskevan poikkeamispäätöksen:

  • § 9 Rakennuspaikka: 740-522-1-100, Kaislaranta 21, 58810 Savonlinna

Päätös annetaan julkipanon jälkeen 25.4.2022, jolloin sen katsotaan tulevan kaikkien asianosaisten tietoon. Päätös ja siihen kuuluvat asiakirjat ovat nähtävänä 22.4. – 25.5.2022 välisenä aikana ajanvarauksella Savonlinnan kaupungintalon kaavoituspalveluissa Olavinkatu 27, B-rappu, 57130 Savonlinna.

Päätökseen voi hakea muutosta kirjallisella valituksella Itä-Suomen hallinto-oikeudelta. Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa siitä, kun päätös on julkipanon jälkeen annettu. Valitusosoite: Itä-Suomen hallinto-oikeus, PL 1744, 70101 Kuopio

Savonlinnassa 22.4.2022

Savonlinnan kaupungin kaavoituspalvelut