Hyppää sisältöön

Kaavoituspäällikön tekemät poikkeamispäätökset

Kaavoituspäällikkö on 3.6.2022 tehnyt seuraavat rakentamista koskevat poikkeamispäätökset:

  • § 10 Rakennuspaikka: 740-579-5-210, Metsämökintie 54, 58300 Savonranta
  • § 11 Rakennuspaikka: 740-594-17-39, Hautalahdentie 111, 58200 Kerimäki
  • § 12 Rakennuspaikka: 740-525-10-26, Enonkoskentie 1541, 58150 Makkola
  • § 13 Rakennuspaikka: 740-553-11-29, Yläkuonantie 168 C, 58200 Kerimäki
  • § 14 Rakennuspaikka: 740-565-4-672, Pakkaanraitti 66, 58200 Kerimäki

Päätös annetaan julkipanon jälkeen 7.6.2022, jolloin sen katsotaan tulevan kaikkien asianosaisten tietoon. Päätös ja siihen kuuluvat asiakirjat ovat nähtävänä 6.6. – 7.7.2022 välisenä aikana ajanvarauksella Savonlinnan kaupungintalon kaavoituspalveluissa Olavinkatu 27, B-rappu, 57130 Savonlinna.

Päätökseen voi hakea muutosta kirjallisella valituksella Itä-Suomen hallinto-oikeudelta. Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa siitä, kun päätös on julkipanon jälkeen annettu. Valitusosoite: Itä-Suomen hallinto-oikeus, PL 1744, 70101 Kuopio

Savonlinnassa 6.6.2022

Savonlinnan kaupungin kaavoituspalvelut