Hyppää sisältöön

Kaavoituspäällikön poikkeamispäätös

Kaavoituspäällikkö on 22.6.2021 tehnyt seuraavan rakentamista koskevan poikkeamispäätöksen:

  • § 11 Häkkinen Jukka

  Rakennuspaikka: 740-526-5-18, Harapantie 444, 58260 Kumpuranta

Päätös annetaan julkipanon jälkeen 29.6.2021, jolloin sen katsotaan tulevan kaikkien asianosaisten tietoon. Päätös ja siihen kuuluvat asiakirjat ovat nähtävänä 28.6.-29.7.2021 välisen ajan Savonlinnan kaupungintalon palvelupisteessä Olavinkatu 27, B-rappu, 57130 Savonlinna.

Päätökseen voi hakea muutosta kirjallisella valituksella Itä-Suomen hallinto-oikeudelta. Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa siitä, kun päätös on julkipanon jälkeen annettu. Valitusosoite: Itä-Suomen hallinto-oikeus, PL 1744, 70101 Kuopio

Savonlinnassa 28.6.2021

Savonlinnan kaupungin kaavoituspalvelut