Hyppää sisältöön

Kaavoituspäällikön poikkeamispäätös

Kaavoituspäällikkö on 4.4.2022 tehnyt seuraavan rakentamista koskevan poikkeamispäätöksen:

  • § 8 Rakennuspaikka: 740-508-1-47, Luotsiniemenkatu 14, 57100 Savonlinna

Päätös annetaan julkipanon jälkeen 6.4.2022, jolloin sen katsotaan tulevan kaikkien asianosaisten tietoon. Päätös ja siihen kuuluvat asiakirjat ovat nähtävänä 5.4. – 6.5.2022 välisenä aikana ajanvarauksella Savonlinnan kaupungintalon kaavoituspalveluissa Olavinkatu 27, B-rappu, 57130 Savonlinna.

Päätökseen voi hakea muutosta kirjallisella valituksella Itä-Suomen hallinto-oikeudelta. Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa siitä, kun päätös on julkipanon jälkeen annettu. Valitusosoite: Itä-Suomen hallinto-oikeus, PL 1744, 70101 Kuopio

Savonlinnassa 5.4.2022

Savonlinnan kaupungin kaavoituspalvelut