Hyppää sisältöön

Kaavoituspäällikön poikkeamispäätös

Kaavoituspäällikkö on 24.8.2021 tehnyt seuraavan rakentamista koskevan poikkeamispäätöksen:

  • § 18 Roine Eliisa

            Rakennuspaikka: 740-568-2-1 Koskenhelmi, Kuokkalantie 1146, 58170 Simanala

Päätös annetaan julkipanon jälkeen 31.8.2021, jolloin sen katsotaan tulevan kaikkien asianosaisten tietoon. Päätös ja siihin kuuluvat asiakirjat ovat nähtävänä 30.8.-30.9.2021 välisenä aikana ajanvarauksella Savonlinnan kaupungintalon kaavoituspalveluissa Olavinkatu 27, B-rappu, 57130 Savonlinna.

Päätökseen voi hakea muutosta kirjallisella valituksella Itä-Suomen hallinto-oikeudelta. Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa siitä, kun päätös on julkipanon jälkeen annettu. Valitusosoite: Itä-Suomen hallinto-oikeus, PL 1744, 70101 Kuopio

Savonlinnassa 30.8.2021

Savonlinnan kaupungin kaavoituspalvelut