Hyppää sisältöön

Kaavoituspäällikön poikkeamispäätös

Kaavoituspäällikkö on 8.11.2021 tehnyt seuraavan rakentamista koskevan poikkeamispäätöksen:

§ 23 Rakennuspaikka: 740-590-18-0 Riitasensuo, Riitasensuontie 479, 58170 Simanala

Päätös annetaan julkipanon jälkeen 11.11.2021, jolloin sen katsotaan tulevan kaikkien asianosaisten tietoon. Päätös ja siihen kuuluvat asiakirjat ovat nähtävänä 10.11. – 13.12.2021 välisenä aikana ajanvarauksella Savonlinnan kaupungintalon kaavoituspalveluissa Olavinkatu 27, B-rappu, 57130 Savonlinna.

Päätökseen voi hakea muutosta kirjallisella valituksella Itä-Suomen hallinto-oikeudelta. Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa siitä, kun päätös on julkipanon jälkeen annettu. Valitusosoite: Itä-Suomen hallinto-oikeus, PL 1744, 70101 Kuopio

Savonlinnassa 10.11.2021

Savonlinnan kaupungin kaavoituspalvelut