Hyppää sisältöön

Kaavoituspäällikön poikkeamispäätös

Savonlinnan kaupungin kaavoituspäällikkö on 5.6.2023 tehnyt maankäyttö- ja rakennuslain 171 §:n mukaisen poikkeamispäätöksen lomarakennuksen käyttötarkoituksen muuttamiseksi vakituiseen asumiseen / tai rakentamista koskevan poikkeamispäätöksen:

  • § 15 Rakennuspaikka: 740-547-11-1, Rauhalinnantie 90, 57310 Savonlinna

Päätös annetaan julkipanon jälkeen 8.6.2023, jolloin sen katsotaan tulevan kaikkien asianosaisten tietoon. Päätös ja siihen kuuluvat asiakirjat ovat nähtävänä 7.6.-10.7.2023 välisenä aikana Savonlinnan kaupungintalon kaavoituspalveluissa Olavinkatu 27, B-rappu, 57130 Savonlinna.

Päätökseen voi hakea muutosta kirjallisella valituksella Itä-Suomen hallinto-oikeudelta. Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa siitä, kun päätös on julkipanon jälkeen annettu. Valitusosoite: Itä-Suomen hallinto-oikeus, PL 1744, 70101 Kuopio

Savonlinnassa 7.6.2023

Savonlinnan kaupungin kaavoituspalvelut