Hyppää sisältöön

Kaavoituspäällikön poikkeamispäätös

Kaavoituspäällikkö on 25.1.2024 tehnyt maankäyttö- ja rakennuslain 171 §:n mukaisen poikkeamispäätöksen lomarakennuksen käyttötarkoituksen muuttamiseksi vakituiseen asumiseen:

  • § 1 Rakennuspaikka: 740-594-17-37, Hautalahdentie 45b, 58200 Kerimäki

Päätös annetaan julkipanon jälkeen 29.1.2024, jolloin sen katsotaan tulevan kaikkien asianosaisten tietoon. Päätös ja siihen kuuluvat asiakirjat ovat nähtävänä 26.1.2024 – 28.2.2024 välisenä aikana Savonlinnan kaupungintalon kaavoituspalveluissa Olavinkatu 27, B-rappu, 57130 Savonlinna.

Päätökseen voi hakea muutosta kirjallisella valituksella Itä-Suomen hallinto-oikeudelta. Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa siitä, kun päätös on julkipanon jälkeen annettu. Valitusosoite: Itä-Suomen hallinto-oikeus, PL 1744, 70101 Kuopio

Savonlinnassa 26.1.2024

Savonlinnan kaupungin kaavoituspalvelut