Hyppää sisältöön

Kaavoituspäällikön poikkeamispäätös

Kaavoituspäällikkö on 19.11.2021 tehnyt seuraavan rakentamista koskevan poikkeamispäätöksen:

§ 24 Rakennuspaikka: 740-546-14-27, Niuvantie 99a, 58690 Ala-Särkilahti

Päätös annetaan julkipanon jälkeen 23.11.2021, jolloin sen katsotaan tulevan kaikkien asianosaisten tietoon. Päätös ja siihen kuuluvat asiakirjat ovat nähtävänä 22.11. – 23.12.2021 välisenä aikana ajanvarauksella Savonlinnan kaupungintalon kaavoituspalveluissa Olavinkatu 27, B-rappu, 57130 Savonlinna.

Päätökseen voi hakea muutosta kirjallisella valituksella Itä-Suomen hallinto-oikeudelta. Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa siitä, kun päätös on julkipanon jälkeen annettu. Valitusosoite: Itä-Suomen hallinto-oikeus, PL 1744, 70101 Kuopio

Savonlinnassa 22.11.2021

Savonlinnan kaupungin kaavoituspalvelut