Hyppää sisältöön

Kaavoituspäällikön poikkeamispäätös

Kaavoituspäällikkö on 14.6.2021 tehnyt seuraavan rakentamista koskevan poikkeamispäätöksen:

  • § 10 Manninen Ismo ja Lempiäinen Saila

  Rakennuspaikka: 740-526-5-18 Monakhovka, Mikkolanniementie 840, 58620 Lohilahti

Päätös annetaan julkipanon jälkeen 16.6.2021, jolloin sen katsotaan tulevan kaikkien asianosaisten tietoon. Päätös ja siihin kuuluvat asiakirjat ovat nähtävänä 16.6.-16.7.2021 välisen ajan Savonlinnan kaupungintalon palvelupisteessä Olavinkatu 27, B-rappu, 57130 Savonlinna.

Päätökseen voi hakea muutosta kirjallisella valituksella Itä-Suomen hallinto-oikeudelta. Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa siitä, kun päätös on julkipanon jälkeen annettu. Valitusosoite: Itä-Suomen hallinto-oikeus, PL 1744, 70101 Kuopio

Savonlinnassa 16.6.2021

Savonlinnan kaupungin kaavoituspalvelut