Hyppää sisältöön

Kaavoituspäällikön suunnittelutarveratkaisua ja poikkeamista koskevat päätökset

Kaavoituspäällikkö on 1.2.2024 tehnyt maankäyttö- ja rakennuslain 137 §:n mukaisen suunnittelutarveratkaisun aurinkosähköpuiston rakentamiseksi Savonlinnan Viuhonmäen Ruostesuolle:

  • § 2 Rakennuspaikka: 740-530-11-1, Savonlinna/ Viuhonmäki / Ruostesuo

Savonlinnan kaupungin kaavoituspäällikkö on 1.2.2024 tehnyt maankäyttö- ja rakennuslain 171 §:n mukaisen poikkeamispäätöksen aurinkosähköpuiston rakentamiseksi yleiskaavassa teollisuus- ja varastoalueeksi ja maa- ja metsätalousvaltaiseksi alueeksi merkitylle alueelle:

  • § 3 Rakennuspaikka: 740-530-11-1, Savonlinna / Viuhonmäki / Ruostesuo

Päätös annetaan julkipanon jälkeen 5.2.2024, jolloin sen katsotaan tulevan kaikkien asianosaisten tietoon. Päätös ja siihen kuuluvat asiakirjat ovat nähtävänä 2.2-6.3.2024 välisenä aikana Savonlinnan kaupungintalon kaavoituspalveluissa Olavinkatu 27, B-rappu, 57130 Savonlinna.

Päätökseen voi hakea muutosta kirjallisella valituksella Itä-Suomen hallinto-oikeudelta. Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa siitä, kun päätös on julkipanon jälkeen annettu. Valitusosoite: Itä-Suomen hallinto-oikeus, PL 1744, 70101 Kuopio

Savonlinnassa 2.2.2024

Savonlinnan kaupungin kaavoituspalvelut