Hyppää sisältöön

Kaavoituspäällikön tekemät poikkeamispäätökset

Kaavoituspäällikkö on 1.11.2022 tehnyt seuraavat rakentamista koskevat poikkeamispäätökset:

  • § 22 Rakennuspaikka: 740-584-4-9, Haikanpääntie 171, 58200 Kerimäki
  • § 23 Rakennuspaikka: 740-508-1-38, Hevonpäänniemenkatu 5, 57100 Savonlinna

Päätös annetaan julkipanon jälkeen 3.11.2022, jolloin sen katsotaan tulevan kaikkien asianosaisten tietoon. Päätös ja siihen kuuluvat asiakirjat ovat nähtävänä 2.11. – 5.12.2022 välisenä aikana ajanvarauksella Savonlinnan kaupungin kaavoituspalveluissa Olavinkatu 27, B-rappu, 57130 Savonlinna.

Päätökseen voi hakea muutosta kirjallisella valituksella Itä-Suomen hallinto-oikeudelta. Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa siitä, kun päätös on julkipanon jälkeen annettu. Valitusosoite: Itä-Suomen hallinto-oikeus, PL 1744, 70101 Kuopio.

Savonlinnassa 2.11.2022

Savonlinnan kaupungin kaavoituspalvelut