Hyppää sisältöön

Karjalan prikaatin komentajan päätöksen yleistiedoksianto

VEKARANJÄRVI

Liite 3 MS11440

PÄÄTÖKSEN YLEISTIEDOKSIANTO

Karjalan prikaatin komentaja on tehnyt 04.07.2022 puolustusvoimista
annetun lain (12.12.2009/1617) 14 §:n perusteella päätöksen kiinteistö-
jen tilapäisestä käyttämisestä puolustusvoimien sotilaalliseen harjoitus-
toimintaan aikavälillä 3.–9.9.2022.
Päätös koskee Savonlinnan ja Mikkelin alueilla olevia harjoituskäyttöön
tarvittavia alueita.

Päätös on nähtävillä Karjalan prikaatissa komendantintoimistossa (Va-
ruskuntatie 230, Vekaranjärvi, varaa aika soittamalla).

Lisätietoja päätöksestä antaa majuri Herkko Hannula (0299 800).

Päätöstä pidetään nähtävillä 30 päivän ajan tiedoksisaamisesta. Tiedok-
sisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä ilmoituksen jul-
kaisemisesta viranomaisen verkkosivuilla.

Vekaranjärvellä 04.07.2022.