Hyppää sisältöön

Kellotornintie, kulttuuriympäristöselvitys

Kellotornintie 3–14 alueen asemakaavan ajantasaistaminen on käynnistetty kaupunginhallituksen päätöksellä 4.3.2019 § 92. Kaavaluonnos oli nähtävänä 19.5.–18.6.2020. Kaavatyön yhteydessä tarkastellaan myös rakennettua kulttuuriympäristöä. Maankäyttö- ja rakennuslain 9 § mukaan kaavan tulee perustua merkittävät vaikutukset arvioivaan suunnitteluun ja sen edellyttämiin tutkimuksiin ja selvityksiin.     

Kulttuuriympäristöselvityksen ja siihen sisältyvän rakennusinventoinnin tekee rakennustutkija Teija Ahola heinäkuussa 2021.   

Inventoinnin aikana tutkija kiertää suunnittelualueella valokuvaamassa rakennuksia ulkopäin. Rakennusten sisätiloja ei inventoida. Kirjallisuudesta ja arkistoista kerättyjä rakennushistoriatietoja, rakennusten iästä, käytöstä ja tehdyistä korjaustoimenpiteistä, täydennetään tarvittaessa haastatteluilla. 

Mikäli tutkija käy pihapiirissä eikä tapaa kiinteistön omistajaa paikan päällä, jätetään inventoinnista kertova tiedote postilaatikkoon.

Inventointi tehdään perusselvitykseksi rakennetusta ympäristöstä asemakaavan suunnitteluun. Inventointitietoja voidaan jatkossa hyödyntää myös rakennus-, poikkeamis- ja purkulupien yhteydessä.

Lisätietoa rakennusinventoinnista antaa Teija Ahola, Selvitystyö Ahola, stahola@gmail.com p. 044 363 0194.

Asemakaava-asioissa yhteyshenkilönä on asemakaava-arkkitehti Pasi Heikkinen, Savonlinnan kaupunki, pasi.heikkinen@savonlinna.fi p. 044 417 4666.