Hyppää sisältöön

Kerimäen keskustaajama, kulttuuriympäristöselvitys

Kerimäen keskustaajaman asemakaavan päivittäminen on tullut vireille kaupunginhallituksen päätöksellä 17.3.2021 § 135 kaavoituskatsauksen 2021 hyväksymisen yhteydessä.

Kulttuuriympäristöselvityksen ja siihen sisältyvän rakennusinventoinnin tekee rakennustutkija Teija Ahola loka–marraskuussa 2021.

Inventoinnin aikana tutkija kiertää suunnittelualueella valokuvaamassa rakennuksia ulkopäin. Rakennusten sisätiloja ei inventoida. Kirjallisuudesta ja arkistoista kerättyjä rakennushistoriatietoja rakennusten iästä, käytöstä ja tehdyistä korjaustoimenpiteistä täydennetään tarvittaessa haastatteluilla.

Mikäli tutkija käy pihapiirissä eikä tapaa kiinteistön omistajaa paikan päällä, jätetään inventoinnista kertova tiedote postilaatikkoon.

Inventointi tehdään perusselvitykseksi rakennetusta ympäristöstä asemakaavan suunnitteluun. Inventointitietoja voidaan jatkossa hyödyntää myös rakennus-, poikkeamis- ja purkulupien yhteydessä.

Lisätietoa rakennusinventoinnista antaa Teija Ahola, Selvitystyö Ahola, stahola@gmail.com, p. 044 363 0194.

Asemakaava-asioissa yhteyshenkilönä on asemakaava-arkkitehti Pasi Heikkinen, Savonlinnan kaupunki, pasi.heikkinen@savonlinna.fi, p. 044 417 4666.