Hyppää sisältöön

Kuulutus maa-aineslain (555/1981) mukaisesta päätöksestä

Asia

Maa-aineslain (555/1981) mukainen maa-ainespäätös

Kuulutuksen julkaisupäivä

15.12.2023

Päätös

Rakennus- ja ympäristölautakunta 13.12.2023 § 189. Allekirjoitettu ja tarkastettu pöytäkirja on pidetty nähtävillä 14.12.2023, jolloin se on julkaistu ja josta lähtien päätös luettavissa Savonlinnan kaupungin verkkosivuilla.

Tiedoksisaantipäivä

Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemispäivästä

Hakija

Savon Kuljetus Oy (y-tunnus 0171337-9)

Toiminnan sijainti

Ottamisalue sijaitsee Savonlinnassa, kiinteistöllä Kuuttiharju RN:o 740-582-4-30.

Päätöksen pääasiallinen sisältö

Rakennus- ja ympäristölautakunta myönsi Savon Kuljetus Oy:lle maa-aineslain 4 §:n mukaisen luvan maa-ainesten ottamistoiminnalle kiinteistölle Kuuttiharju RN:o 740-582-4-30 pöytäkirjaliitteen B mukaisesti.

Tätä päätöstä on noudatettava mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta, ellei valitusviranomainen toisin määrää.

Kuulutuksen nähtävilläpito

Tämä kuulutus pidetään nähtävillä 15.12.2023 – 22.1.2024 Savonlinnan kaupungin virallisella ilmoitustaululla https://www.savonlinna.fi/kuulutukset/

Muutoksenhaku

Päätökseen saa hakea muutosta Itä-Suomen hallinto-oikeudelta. Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava Itä-Suomen hallinto-oikeuden kirjaamoon. Tarkemmat ohjeet muutoksenhausta ovat päätöksen liitteenä olevassa valitusosoituksessa. Valitusaika päättyy 22.1.2024

YMPÄRISTÖNSUOJELUPALVELUT