Hyppää sisältöön

Kuulutus maa-aineslupapäätöksestä, Jari ja Raija Aalto

Asia

Ympäristönsuojelulain (527/2014) §170 mukainen maa-ainespäätös

Kuulutuksen julkaisupäivä

31.1.2022

Päätös

Rakennus- ja ympäristölautakunta 26.1.2022 §14

Tiedoksisaantipäivä

Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemispäivästä eli 7.2.2022

Hakijat

Jari ja Raija Aalto

Toiminnan sijainti

Ottamisalue sijaitsee Savonlinnassa, Kieluunranta nimisellä kiinteistöllä, RN:o 740-580-6-2

Päätöksen pääasiallinen sisältö

Rakennus- ja ympäristölautakunta siirtää Jyri ja Ossi Sairaselle 3.6.2014 §189 myönnetyn ja Jyri Sairasen kuolinpesälle 8.12.2015 §391 siirretyn maa-ainesluvan kaikkine lupaan liittyvine oikeuksineen ja velvoitteineen Jari ja Raija Aallon nimiin tämän päätöksen lainvoimaiseksi tulosta lukien.

Tätä päätöstä on noudatettava mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta, ellei valitusviranomainen toisin määrää.

Kuulutuksen nähtävilläpito

Tämä kuulutus pidetään nähtävillä 31.1.2022 – 9.3.2022 Savonlinnan kaupungin virallisella ilmoitustaululla https://www.savonlinna.fi/kuulutukset/

Päätöksen nähtävilläpito

Päätös liitteineen on nähtävillä sähköisesti 31.1.2022 – 9.3.2022 Savonlinnan kaupungin verkkosivulla osoitteessa https://savonlinna.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting&id=20226

sekä Savonlinnan kaupungin ympäristönsuojelupalveluissa osoitteessa Olavinkatu 27, 57130 Savonlinna

Muutoksenhaku

Päätökseen saa hakea muutosta Itä-Suomen hallinto-oikeudelta. Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava Itä-Suomen hallinto-oikeuden kirjaamoon. Tarkemmat ohjeet muutoksenhausta ovat päätöksen liitteenä olevassa valitusosoituksessa. Valitusaika päättyy 9.3.2022