Hyppää sisältöön

Kuulutus maa-aineslupapäätöksestä

Kuulutus maa-aineslupapäätöksestä

Asia

Ympäristönsuojelulain (527/2014) §170 mukainen maa-ainespäätös

Kuulutuksen julkaisupäivä

19.5.2022

Päätös

Rakennus- ja ympäristölautakunta 18.5.2022 §82

Tiedoksisaantipäivä

Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemispäivästä eli 25.5.2022

Hakija

Timo Lajunen

Toiminnan sijainti

Ottamisalue sijaitsee Savonlinnassa, Ihanteenniemi nimisellä kiinteistöllä RN:o 740-532-6-124

Päätöksen pääasiallinen sisältö

Rakennus- ja ympäristölautakunta päättää jatkaa Timo Lajuselle 18.10.2017 § 197 myönnetyn maa-aineslain 4 §:n mukaisen luvan voimassaoloa viidellä (5) vuodella kiinteistöllä Ihanteenniemi RN:o 740-532-6-124.

Tätä päätöstä on noudatettava mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta, ellei valitusviranomainen toisin määrää.

Kuulutuksen nähtävilläpito

Tämä kuulutus pidetään nähtävillä 19.5.2022 – 17.6.2022 Savonlinnan kaupungin virallisella ilmoitustaululla https://www.savonlinna.fi/kuulutukset/

Päätöksen nähtävilläpito

Päätös liitteineen on nähtävillä 19.5.2022 – 17.6.2022 Savonlinnan kaupungin ympäristönsuojelupalveluissa osoitteessa Olavinkatu 27, 57130 Savonlinna

Muutoksenhaku

Päätökseen saa hakea muutosta Itä-Suomen hallinto-oikeudelta. Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava Itä-Suomen hallinto-oikeuden kirjaamoon. Tarkemmat ohjeet muutoksenhausta ovat päätöksen liitteenä olevassa valitusosoituksessa. Valitusaika päättyy 24.6.2022

YMPÄRISTÖNSUOJELUPALVELUT