Hyppää sisältöön

Kuulutus meluilmoituspäätöksestä

Asia
Ympäristönsuojelulain (527/2014) §118 mukainen melupäätös
Kuulutuksen julkaisupäivä
11.8.2023
Päätös
Ympäristöpäällikön viranhaltijapäätös 10.8.2023 §62
Tiedoksisaantipäivä
Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemispäivästä eli 17.8.2023
Hakija
Savonlinnan kaupunki, nuorisotoimi
Toiminnan sijainti
Törninpyörä, Riihisaari, Malminranta – matkustajasataman alue
Päätöksen pääasiallinen sisältö
Ympäristöpäällikkö päättää hyväksyä Savonlinnan nuorisotoimen esittämän ilmoituksen. Tapahtumassa on noudatettava tässä päätöksessä annettavia vaatimuksia
Tätä päätöstä on noudatettava mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta, ellei valitusviranomainen toisin määrää.
Kuulutuksen nähtävilläpito
Tämä kuulutus pidetään nähtävillä 10.8.2023 – 16.9.2023 Savonlinnan kaupungin virallisella ilmoitustaululla https://www.savonlinna.fi/kuulutukset/
Päätöksen nähtävilläpito
Päätös liitteineen on nähtävillä Savonlinnan kaupungin ympäristönsuojelupalveluissa osoitteessa Olavinkatu 27, 57130 Savonlinna
Muutoksenhaku
Päätökseen saa hakea muutosta Itä-Suomen hallinto-oikeudelta. Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava Itä-Suomen hallinto-oikeuden kirjaamoon. Tarkemmat ohjeet muutoksenhausta ovat päätöksen liitteenä olevassa valitusosoituksessa. Valitusaika päättyy 16.9.2023

Ympäristönsuojelupalvelut