Hyppää sisältöön

Kuulutus meluilmoituspäätöksestä

Ympäristönsuojelulain 118 §:n mukainen ilmoitus melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta

ILMOITUKSEN TEKIJÄ JA TAPAHTUMA

Kari Malmstedt Oy on tehnyt 30.8.2023 ympäristönsuojelupalveluille saapuneella lomakkeella ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisen ilmoituksen melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta kiinteistöllä Kotiharju RN:o 740-507-4-45 syys-marraskuun aikana 2023. Melua ja tärinää aiheutuu maa-aineksen murskaamisesta.

KUULUTUSAIKA

Tämä kuulutus pidetään nähtävillä 4.9.-17.9.2023 Savonlinnan kaupungin virallisella ilmoitustaululla kaupungin internetsivuilla osoitteessa www.savonlinna.fi/kuulutukset .

ASIAKIRJAT

Asiakirjat ovat kuulutusaikana nähtävillä ympäristönsuojelupalveluissa osoitteessa Olavinkatu 27.

MUISTUTUKSET

Muistutukset on osoitettava ympäristönsuojelupalveluille ja toimitettava osoitteeseen Olavinkatu 27, 57130 Savonlinna tai sähköpostilla ymparistonsuojelu@savonlinna.fi ennen kuulutusajan päättymistä.

Savonlinnassa 1.9.2023

YMPÄRISTÖNSUOJELUPALVELUT