Hyppää sisältöön

Kuulutus meluilmoituspäätöksestä

Asia

Ympäristönsuojelulain (527/2014) §118 mukainen melupäätös

Kuulutuksen julkaisupäivä

20.9.2023

Päätös

Ympäristöpäällikön viranhaltijapäätökset 18.9.2023 §74

Tiedoksisaantipäivä

Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemispäivästä eli 27.9.2023

Hakija

  • Kari Malmstedt Oy

Päätösten pääasiallinen sisältö

Ympäristöpäällikkö päättää hyväksyä hakijan ilmoituksen.

Kuulutuksen nähtävilläpito

Tämä kuulutus pidetään nähtävillä 20.9.2023 – 26.10.2023 Savonlinnan kaupungin virallisella ilmoitustaululla https://www.savonlinna.fi/kuulutukset/

Päätösten nähtävilläpito

Päätökset liitteineen ovat nähtävillä Savonlinnan kaupungin ympäristönsuojelupalveluissa osoitteessa Olavinkatu 27, 57130 Savonlinna

Muutoksenhaku

Päätöksiin saa hakea muutosta hallinto-oikeudelta. Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava kyseisen hallinto-oikeuden kirjaamoon. Tarkemmat ohjeet muutoksenhausta ovat päätöksen liitteenä olevassa valitusosoituksessa. Valitusaika päättyy 26.10.2023