Hyppää sisältöön

Kuulutus meluilmoituspäätöksestä

Asia

Ympäristönsuojelulain (527/2014) §118 mukainen melupäätös

Kuulutuksen julkaisupäivä

7.2.2024

Päätös

Ympäristöpäällikön viranhaltijapäätös 7.2.2024 § 8

Tiedoksisaantipäivä

Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemispäivästä eli 14.2.20254

Hakija

Ravintola Wirta / VPM Oy

Toiminnan sijainti

Kirkkopuiston kenttä, ravintola Wirran piha-alue

Päätöksen pääasiallinen sisältö

Ravintola Wirta / VPM Cafe Oy on tehnyt Savonlinnan kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle 16.1.2024 vireille tulleen ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisen ilmoituksen melua aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta koskien 14.2. – 18.2.2024 välisenä aikana järjestettävää Jään ja valon festivaali – ulkoilmatapahtumaa. Tapahtumasta aiheutuu melua äänentoistolaitteiden käytöstä Kirkkopuiston kentällä 14.2.2024 klo 17:30 – 20:15 ja 17.2.2024 klo 12:00 – 15:00 (luistelutapahtumat) sekä 18.2.2024 klo 14 – 15 joko Kirkkopuiston kentällä tai ravintola Wirran piha-alueella (jäänveiston SM-kisan kuulutukset). Ympäristöpäällikkö päättää hyväksyä Ravintola Wirta / VPM Oy:n esittämän ilmoituksen.

Tätä päätöstä on noudatettava mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta, ellei valitusviranomainen toisin määrää.

Kuulutuksen nähtävilläpito

Tämä kuulutus pidetään nähtävillä 7.2.2024 – 15.03.2024 Savonlinnan kaupungin virallisella ilmoitustaululla https://www.savonlinna.fi/kuulutukset/

Päätöksen nähtävilläpito

Päätös liitteineen on nähtävillä Savonlinnan kaupungin ympäristönsuojelupalveluissa osoitteessa Olavinkatu 27, 57130 Savonlinna

Muutoksenhaku

Päätökseen saa hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta. Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava Vaasan hallinto-oikeuden kirjaamoon. Tarkemmat ohjeet muutoksenhausta ovat päätöksen liitteenä olevassa valitusosoituksessa. Valitusaika päättyy 15.3.2024.