Hyppää sisältöön

Kuulutus meluilmoituspäätöksestä

Asia

Ympäristönsuojelulain (527/2014) §118 mukainen melupäätös

Kuulutuksen julkaisupäivä

25.3.2024

Päätös

Ympäristöpäällikön viranhaltijapäätös 25.3.2024 §26

Tiedoksisaantipäivä

Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemispäivästä eli 1.4.2024

Hakija

Savonlinnan kaupungin kunnallistekniset palvelut

Toiminnan sijainti

Savonlinnan kaupunki

Päätöksen pääasiallinen sisältö

Savonlinnan kaupungin kunnallistekniset palvelut on tehnyt 13.3.2024 kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle saapuneen ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisen ilmoituksen melua ja tärinää aiheuttavista tilapäisistä toiminnoista kunnallisteknisissä rakennustöissä vuonna 2024.

Ilmoitetut rakennuskohteet ja -ajankohdat ovat:

– katujen päällystys eri kohteissa touko – marraskuu

– katuvalorakenteet eri kohteissa helmi – joulukuu

– katujen saneeraus eri kohteissa helmi – joulukuu

– satama-alueilla tehtävät työt helmi – joulukuu

– puistoalueiden perustaminen ja saneeraus eri kohteissa huhti – joulukuu.

Ilmoituksen mukaan melua ja tärinää aiheutuu louhinnasta ja paalutuksesta sekä maarakennus- ja asfaltointikoneista (kaivinkoneet, asfaltin levittimet, jyrsimet, jyrät sekä isku- ja poravasarat).

Louhintatyöt tehdään maanantaista perjantaihin klo 7:00 – 18:00 välisenä aikana ja muut työt maanantaista lauantaihin klo 7:00 – 18:00 välisenä aikana.

Tätä päätöstä on noudatettava mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta, ellei valitusviranomainen toisin määrää.

Kuulutuksen nähtävilläpito

Tämä kuulutus pidetään nähtävillä 25.3.2024 – 24.4.2024 Savonlinnan kaupungin virallisella ilmoitustaululla https://www.savonlinna.fi/kuulutukset/

Päätöksen nähtävilläpito

Päätös liitteineen on nähtävillä Savonlinnan kaupungin ympäristönsuojelupalveluissa osoitteessa Olavinkatu 27, 57130 Savonlinna

Muutoksenhaku

Päätökseen saa hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta. Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava Vaasan hallinto-oikeuden kirjaamoon. Tarkemmat ohjeet muutoksenhausta ovat päätöksen liitteenä olevassa valitusosoituksessa. Valitusaika päättyy 24.4.2024