Hyppää sisältöön

Kuulutus meluilmoituspäätöksestä

Asia

Ympäristönsuojelulain (527/2014) §118 mukainen melupäätös

Kuulutuksen julkaisupäivä

18.2.2022

Päätös

Ympäristöpäällikön viranhaltijapäätös 16.2.2022 §15/2022

Tiedoksisaantipäivä

Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemispäivästä eli 24.2.2022

Hakija

Savonlinnan Vesi Oy

Toiminnan sijainti

Savonlinnan kaupunki

Päätöksen pääasiallinen sisältö

Savonlinnan Vesi on tehnyt 11.2.2022 kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle saapuneen ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisen ilmoituksen melua ja tärinää aiheuttavista tilapäisistä toiminnoista koskien vuonna 2022 toteutettavia saneeraus- ja rakennustöitä vesihuoltolaitoksen verkostojen alueilla

Ilmoituksen mukaan melua ja tärinää aiheutuu mm. louhinnasta, paalutuksesta, kaivutöistä, lastauksesta ja työkoneiden (kuorma-auto, kaivinkone, kauhakuormaajat) käytöstä. Käytettävät koneet ja laitteet sekä toiminnot yksilöidään kohteittain työmaapäiväkirjoissa. Työt tehdään pääsääntöisin maanantaista perjantaihin klo 7:00 – 18:00 ja tarvittaessa lauantaisin klo 9:00 – 17:00 välisenä aikana. Välttämättömissä tapauksissa putkistosaneerausta tehdään maanantaista perjantaihin klo 6:00 – 22:00 välisenä aikana ja putkirikoista aiheutuvia töitä myös viikonloppuisin

Tätä päätöstä on noudatettava mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta, ellei valitusviranomainen toisin määrää.

Kuulutuksen nähtävilläpito

Tämä kuulutus pidetään nähtävillä 18.2.2022 – 21.3.2022 Savonlinnan kaupungin virallisella ilmoitustaululla https://www.savonlinna.fi/kuulutukset/

Päätöksen nähtävilläpito

Päätös liitteineen on nähtävillä Savonlinnan kaupungin ympäristönsuojelupalveluissa osoitteessa Olavinkatu 27, 57130 Savonlinna

Muutoksenhaku

Päätökseen saa hakea muutosta Itä-Suomen hallinto-oikeudelta. Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava Itä-Suomen hallinto-oikeuden kirjaamoon. Tarkemmat ohjeet muutoksenhausta ovat päätöksen liitteenä olevassa valitusosoituksessa. Valitusaika päättyy 28.3.2022