Hyppää sisältöön

Kuulutus meluilmoituspäätöksestä

Asia

Ympäristönsuojelulain (527/2014) §118 mukainen melupäätös

Kuulutuksen julkaisupäivä

24.4.2024

Päätös

Ympäristöpäällikön viranhaltijapäätös 24.4.2024 § 51

Tiedoksisaantipäivä

Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemispäivästä eli 1.5.2024

Hakija

Huwila Areena / VPM Live Oy

Toiminnan sijainti

Puistokatu 4

Päätöksen pääasiallinen sisältö

VPM Live Oy on tehnyt Savonlinnan kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle 28.3.2024 vireille tulleen ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisen ilmoituksen melua aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta koskien 30.4.2024 klo 16:00 – 23:00 välisenä aikana järjestettävää ulkoilmakonserttia. Tapahtumasta aiheutuu melua äänentoistolaitteiden käytöstä. Ympäristöpäällikkö päättää hyväksyä VPM Live Oy:n esittämän ilmoituksen.

Tätä päätöstä on noudatettava mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta, ellei valitusviranomainen toisin määrää.

Kuulutuksen nähtävilläpito

Tämä kuulutus pidetään nähtävillä 24.4.2024 – 31.05.2024 Savonlinnan kaupungin virallisella ilmoitustaululla https://www.savonlinna.fi/kuulutukset/

Päätöksen nähtävilläpito

Päätös liitteineen on nähtävillä Savonlinnan kaupungin ympäristönsuojelupalveluissa osoitteessa Olavinkatu 27, 57130 Savonlinna

Muutoksenhaku

Päätökseen saa hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta. Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava Vaasan hallinto-oikeuden kirjaamoon. Tarkemmat ohjeet muutoksenhausta ovat päätöksen liitteenä olevassa valitusosoituksessa. Valitusaika päättyy 31.5.2024.