Hyppää sisältöön

Kuulutus meluilmoituspäätöksestä

Asia

Ympäristönsuojelulain (527/2014) §118 mukainen melupäätös

Kuulutuksen julkaisupäivä

13.5.2024

Päätös

Ympäristöpäällikön viranhaltijapäätös 13.5.2024 § 54

Tiedoksisaantipäivä

Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemispäivästä eli 20.05.2024

Hakija

Peab Industri Oy

Toiminnan sijainti

Savonlinnan kaupunki, Valtatie 14 alueella Ruislahti – Nojanmaa – Kulennoinen sekä Kaakkolammen koneasema

Päätöksen pääasiallinen sisältö

Peab Industri Oy on tehnyt 16.4.2024 ympäristönsuojeluviranomaiselle saapuneen ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisen ilmoituksen melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta koskien maanantaista perjantaihin 13.5. – 31.5.2024 klo 18:00 – 06:00 välisenä aikana tehtävää jyrsintää ja asfaltointia valtatiellä 14 Ruislahden, Nojamaan ja Kulennoisen alueella. Ilmoitus koskee myös Kaakkolammen asfalttiaseman toimintaa em. ajanjaksolla.

Tätä päätöstä on noudatettava mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta, ellei valitusviranomainen toisin määrää

Kuulutuksen nähtävilläpito

Tämä kuulutus pidetään nähtävillä 13.5.2024 – 19.6.2024 Savonlinnan kaupungin virallisella ilmoitustaululla https://www.savonlinna.fi/kuulutukset/

Päätöksen nähtävilläpito

Päätös liitteineen on nähtävillä Savonlinnan kaupungin ympäristönsuojelupalveluissa osoitteessa Olavinkatu 27, 57130 Savonlinna

Muutoksenhaku

Päätökseen saa hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta. Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava Vaasan hallinto-oikeuden kirjaamoon. Tarkemmat ohjeet muutoksenhausta ovat päätöksen liitteenä olevassa valitusosoituksessa. Valitusaika päättyy 19.6.2024

YMPÄRISTÖNSUOJELUPALVELUT