Hyppää sisältöön

Kuulutus meluilmoituspäätöksestä

Asia

Ympäristönsuojelulain (527/2014) §118 mukainen melupäätös

Kuulutuksen julkaisupäivä

13.5.2024

Päätös

Ympäristöpäällikön viranhaltijapäätös 13.5.2024 § 55

Tiedoksisaantipäivä

Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemispäivästä eli 20.05.2024

Hakija

Vesihuoltotekniikka Kotilainen Oy

Toiminnan sijainti

Savonlinnan kaupunki:

 – Savontie – Haapavedentie – Kotitie – Jääkiekkoradankuja välillä

 – Kyrönsalmen sillan alueella

 – Inkerinkatu

 – Kaartilantie 66 – Kaartilantie – Moinsalmentie välillä

 – Alasuontie

 – Kartanonväylä.

Päätöksen pääasiallinen sisältö

Vesihuoltotekniikka Kotilainen Oy on tehnyt 16.4.2024 Savonlinnan kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle saapuneen ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisen ilmoituksen melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta koskien 22.4. – 30.12.2024 maanantaista perjantaihin klo 7:00 – 16:00 välisenä aikana tehtäviä kaukolämpöverkon rakentamis- ja saneeraustöitä kohteissa, joissa joudutaan mahdollisesti tekemään louhintaa.

Tätä päätöstä on noudatettava mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta, ellei valitusviranomainen toisin määrää

Kuulutuksen nähtävilläpito

Tämä kuulutus pidetään nähtävillä 13.5.2024 – 19.6.2024 Savonlinnan kaupungin virallisella ilmoitustaululla https://www.savonlinna.fi/kuulutukset/

Päätöksen nähtävilläpito

Päätös liitteineen on nähtävillä Savonlinnan kaupungin ympäristönsuojelupalveluissa osoitteessa Olavinkatu 27, 57130 Savonlinna

Muutoksenhaku

Päätökseen saa hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta. Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava Vaasan hallinto-oikeuden kirjaamoon. Tarkemmat ohjeet muutoksenhausta ovat päätöksen liitteenä olevassa valitusosoituksessa. Valitusaika päättyy 19.6.2024

YMPÄRISTÖNSUOJELUPALVELUT