Hyppää sisältöön

Kuulutus meluilmoituspäätöksestä

Asia

Ympäristönsuojelulain (527/2014) §118 mukainen melupäätös

Kuulutuksen julkaisupäivä

29.5.2024

Päätös

Ympäristöpäällikön viranhaltijapäätös 28.5.2024 § 58

Tiedoksisaantipäivä

Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemispäivästä eli 5.6.2024

Hakija

Osuuskauppa Suur-Savo

Toiminnan sijainti

Kirkkopuiston kenttä, Savonlinna

Päätöksen pääasiallinen sisältö

Osuuskauppa Suur-Savo on tehnyt Savonlinnan kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle 26.4.2024 vireille tulleen ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisen ilmoituksen melua aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta koskien 6.-8.6.2024 klo 17.00-01.00 (9.6.2024) Kirkkopuiston kentällä järjestettävää ulkoilmakonsertti-festivaalia. Tapahtumasta aiheutuu melua äänentoistolaitteiden käytöstä. Ympäristöpäällikkö päättää hyväksyä Osuuskauppa Suur-Savon esittämän ilmoituksen.

Päätöstä on noudatettava mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta, ellei valitusviranomainen toisin määrää.

Kuulutuksen nähtävilläpito

Tämä kuulutus pidetään nähtävillä 29.5.2024 – 5.7.2024 Savonlinnan kaupungin virallisella ilmoitustaululla https://www.savonlinna.fi/kuulutukset/

Päätöksen nähtävilläpito

Päätös liitteineen on nähtävillä Savonlinnan kaupungin ympäristönsuojelupalveluissa osoitteessa Olavinkatu 27, 57130 Savonlinna

Muutoksenhaku

Päätökseen saa hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta. Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava Vaasan hallinto-oikeuden kirjaamoon. Tarkemmat ohjeet muutoksenhausta ovat päätöksen liitteenä olevassa valitusosoituksessa. Valitusaika päättyy 5.7.2024