Hyppää sisältöön

Kuulutus meluilmoituspäätöksestä

Asia

Ympäristönsuojelulain (527/2014) §118 mukainen melupäätös

Kuulutuksen julkaisupäivä

29.5.2024

Päätös

Ympäristöpäällikön viranhaltijapäätös 28.5.2024 § 57

Tiedoksisaantipäivä

Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemispäivästä eli 5.6.2024

Hakija

Savonlinnan Mediat Oy

Toiminnan sijainti

Savonlinnan kauppatori ja Savonniemi, Savonlinna

Päätöksen pääasiallinen sisältö

Savonlinnan Mediat Oy on tehnyt Savonlinnan kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle 16.4.2024 vireille tulleen ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisen ilmoituksen melua aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta koskien Savonlinnan kauppatorilla 29.7. (-30.7.) 2024 klo 14:30-00:10 järjestettävää Pyhän Olavin päivän tapahtumaa sekä tapahtumaan liittyvää ilotulitusta Savonniemessä. Tapahtumasta aiheutuu melua äänentoistolaitteiden käytöstä, ulkoilmakonsertista sekä ilotulituksesta. Ympäristöpäällikkö päättää hyväksyä Savonlinnan Mediat Oy:n esittämän ilmoituksen.

Päätöstä on noudatettava mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta, ellei valitusviranomainen toisin määrää.

Kuulutuksen nähtävilläpito

Tämä kuulutus pidetään nähtävillä 29.5.2024 – 5.7.2024 Savonlinnan kaupungin virallisella ilmoitustaululla https://www.savonlinna.fi/kuulutukset/

Päätöksen nähtävilläpito

Päätös liitteineen on nähtävillä Savonlinnan kaupungin ympäristönsuojelupalveluissa osoitteessa Olavinkatu 27, 57130 Savonlinna

Muutoksenhaku

Päätökseen saa hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta. Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava Vaasan hallinto-oikeuden kirjaamoon. Tarkemmat ohjeet muutoksenhausta ovat päätöksen liitteenä olevassa valitusosoituksessa. Valitusaika päättyy 5.7.2024