Hyppää sisältöön

Kuulutus meluilmoituspäätöksestä

Asia

Ympäristönsuojelulain (527/2014) §118 mukainen melupäätös

Kuulutuksen julkaisupäivä

28.3.2022

Päätös

Ympäristöpäällikön viranhaltijapäätös 25.3.2022 §19/2022

Tiedoksisaantipäivä

Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemispäivästä eli 4.4.2022

Hakija

Oteran Oy

Toiminnan sijainti

Valtatie 14, Punkaharju

Päätöksen pääasiallinen sisältö

Oteran Oy on tehnyt 11.3.2022 ympäristönsuojelupalveluille saapuneella lomakkeella ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisen ilmoituksen melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisistä toiminnoista valtatie 14 Punkaharjulla Hirvisaaren sillalla, Tuunaansalmen sillalla ja Laukansaaren ylikulkusillalla aikavälillä 11.4.2022 – 30.11.2022. Melua ja tärinää aiheutuu mm. siltabetonin piikkauksesta, asfaltin jyrsimisestä ja asfaltoinnista. Työskentelyaika arkisin kello 7:00 – 18:00

Tätä päätöstä on noudatettava mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta, ellei valitusviranomainen toisin määrää.

Kuulutuksen nähtävilläpito

Tämä kuulutus pidetään nähtävillä 28.3.2022 – 3.5.2022 Savonlinnan kaupungin virallisella ilmoitustaululla https://www.savonlinna.fi/kuulutukset/

Päätöksen nähtävilläpito

Päätös liitteineen on nähtävillä Savonlinnan kaupungin ympäristönsuojelupalveluissa osoitteessa Olavinkatu 27, 57130 Savonlinna

Muutoksenhaku

Päätökseen saa hakea muutosta Itä-Suomen hallinto-oikeudelta. Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava Itä-Suomen hallinto-oikeuden kirjaamoon. Tarkemmat ohjeet muutoksenhausta ovat päätöksen liitteenä olevassa valitusosoituksessa. Valitusaika päättyy 3.5.2022