Hyppää sisältöön

Kuulutus meluilmoituspäätöksestä

Asia

Ympäristönsuojelulain (527/2014) §118 mukainen melupäätös

Kuulutuksen julkaisupäivä

11.5.2022

Päätös

Ympäristöpäällikön viranhaltijapäätös 10.5.2022 §35/2022

Tiedoksisaantipäivä

Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemispäivästä eli 17.5.2022

Hakija

Vesihuoltotekniikka Kotilainen Oy

Toiminnan sijainti

Koivukatu, Kaarnatien – Kiertokadun alue sekä Pihlajavedenkujan alue

Päätöksen pääasiallinen sisältö

Vesihuoltotekniikka Kotilainen Oy on tehnyt 10.5.2022 Savonlinnan kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle saapuneen ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisen ilmoituksen melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta koskien 9.5. – 30.8.2022 maanantaista perjantaihin klo 7:00 – 16:00 välisenä aikana Koivukadulla Kaarnatien – Kiertokadun sekä Pihlajavedenkujan alueella tehtävää kaukolämpöverkon saneeraustyötä.

Tätä päätöstä on noudatettava mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta, ellei valitusviranomainen toisin määrää.

Kuulutuksen nähtävilläpito

Tämä kuulutus pidetään nähtävillä 11.5.2022 – 9.6.2022 Savonlinnan kaupungin virallisella ilmoitustaululla https://www.savonlinna.fi/kuulutukset/

Päätöksen nähtävilläpito

Päätös liitteineen on nähtävillä Savonlinnan kaupungin ympäristönsuojelupalveluissa osoitteessa Olavinkatu 27, 57130 Savonlinna

Muutoksenhaku

Päätökseen saa hakea muutosta Itä-Suomen hallinto-oikeudelta. Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava Itä-Suomen hallinto-oikeuden kirjaamoon. Tarkemmat ohjeet muutoksenhausta ovat päätöksen liitteenä olevassa valitusosoituksessa. Valitusaika päättyy 16.6.2022