Hyppää sisältöön

Kuulutus meluilmoituspäätöksestä

Asia

Ympäristönsuojelulain (527/2014) §118 mukainen melupäätös

Kuulutuksen julkaisupäivä

12.5.2022

Päätös

Ympäristöpäällikön viranhaltijapäätös 11.5.2022 §36/2022

Tiedoksisaantipäivä

Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemispäivästä eli 18.5.2022

Hakija

Peab Industri Oy

Toiminnan sijainti

Olavinkatu Kirkkokadun – Kauppatorin välinen osuus, Puistokatu, Sotilaspojankatu, Ruislahden ja Moinsalmentien liikenneympyrät sekä Kaakkolammen asfalttiasema

Päätöksen pääasiallinen sisältö

Peab Industri Oy on tehnyt 27.4.2022 kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle saapuneen ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisen ilmoituksen melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta koskien 23.5. – 3.6.2022 klo 18:00 – 06:00 välisenä aikana tehtävää jyrsintää ja asfaltointia Olavinkadulla Kirkkokadun – kauppatorin välisellä katuosuudella, Puistokadulla, Sotilaspojankadulla sekä Ruislahden ja Moinsalmentien liikenneympyröiden alueella. Ilmoitus koskee myös Kaakkolammen asfalttiaseman toimintaa em. ajan jaksolla.

Toiminta sallitaan ilmoituksen mukaisissa työkohteissa ilmoituksessa esitettynä aikana, poislukien helatorstai 26.5.2022.

Tätä päätöstä on noudatettava mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta, ellei valitusviranomainen toisin määrää.

Kuulutuksen nähtävilläpito

Tämä kuulutus pidetään nähtävillä 12.5.2022 – 10.6.2022 Savonlinnan kaupungin virallisella ilmoitustaululla https://www.savonlinna.fi/kuulutukset/

Päätöksen nähtävilläpito

Päätös liitteineen on nähtävillä Savonlinnan kaupungin ympäristönsuojelupalveluissa osoitteessa Olavinkatu 27, 57130 Savonlinna

Muutoksenhaku

Päätökseen saa hakea muutosta Itä-Suomen hallinto-oikeudelta. Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava Itä-Suomen hallinto-oikeuden kirjaamoon. Tarkemmat ohjeet muutoksenhausta ovat päätöksen liitteenä olevassa valitusosoituksessa. Valitusaika päättyy 17.6.2022