Hyppää sisältöön

Kuulutus meluilmoituspäätöksestä

Asia

Ympäristönsuojelulain (527/2014) §118 mukainen melupäätös

Kuulutuksen julkaisupäivä

12.5.2022

Päätös

Ympäristöpäällikön viranhaltijapäätös 11.5.2022 §37/2022

Tiedoksisaantipäivä

Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemispäivästä eli 18.5.2022

Hakija

Savonlinnan Mediat Oy

Toiminnan sijainti

Savonlinnan kauppatori

Päätöksen pääasiallinen sisältö

Savonlinnan Mediat Oy on tehnyt Savonlinnan kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle 6.4.2022 saapuneen ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisen ilmoituksen melua aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta koskien Savonlinnan kauppatorilla 29.7. (- 30.7.)2022 klo 13:30 – 00:15 järjestettävää Pyhän Olavinpäivän tapahtumaa.

Tätä päätöstä on noudatettava mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta, ellei valitusviranomainen toisin määrää.

Kuulutuksen nähtävilläpito

Tämä kuulutus pidetään nähtävillä 12.5.2022 – 10.6.2022 Savonlinnan kaupungin virallisella ilmoitustaululla https://www.savonlinna.fi/kuulutukset/

Päätöksen nähtävilläpito

Päätös liitteineen on nähtävillä Savonlinnan kaupungin ympäristönsuojelupalveluissa osoitteessa Olavinkatu 27, 57130 Savonlinna

Muutoksenhaku

Päätökseen saa hakea muutosta Itä-Suomen hallinto-oikeudelta. Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava Itä-Suomen hallinto-oikeuden kirjaamoon. Tarkemmat ohjeet muutoksenhausta ovat päätöksen liitteenä olevassa valitusosoituksessa. Valitusaika päättyy 17.6.2022