Hyppää sisältöön

Kuulutus meluilmoituspäätöksestä

Asia

Ympäristönsuojelulain (527/2014) §118 mukainen melupäätös

Kuulutuksen julkaisupäivä

21.11.2022

Päätös

Ympäristöpäällikön viranhaltijapäätös 18.11.2022 §84

Tiedoksisaantipäivä

Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemispäivästä eli 28.11.2022

Hakija

Suomen Ilotulitus Oy

Toiminnan sijainti

Tallisaari, Savonlinna

Päätöksen pääasiallinen sisältö

Suomen Ilotulitus Oy on tehnyt 1.11.2022 ympäristönsuojelupalveluille saapuneella lomakkeella ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisen ilmoituksen melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisistä toiminnoista Tallisaaressa ja sen ympäristössä 26.11.2022.  Melupäästö aiheutuu ilotulituksesta arviolta kello 23:30 alkaen ja kestoltaan noin 5 minuuttia.

Kuulutuksen nähtävilläpito

Tämä kuulutus pidetään nähtävillä 21.11.2022 – 26.12.2022 Savonlinnan kaupungin virallisella ilmoitustaululla https://www.savonlinna.fi/kuulutukset/

Päätöksen nähtävilläpito

Päätös liitteineen on nähtävillä Savonlinnan kaupungin ympäristönsuojelupalveluissa osoitteessa Olavinkatu 27, 57130 Savonlinna

Muutoksenhaku

Päätökseen saa hakea muutosta Itä-Suomen hallinto-oikeudelta. Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava Itä-Suomen hallinto-oikeuden kirjaamoon. Tarkemmat ohjeet muutoksenhausta ovat päätöksen liitteenä olevassa valitusosoituksessa. Valitusaika päättyy 26.12.2022