Hyppää sisältöön

Kuulutus meluilmoituspäätöksistä

Asia

Ympäristönsuojelulain (527/2014) §118 mukainen melupäätös

Kuulutuksen julkaisupäivä

18.8.2023

Päätös

Ympäristöpäällikön viranhaltijapäätökset 17.8.2023 §66, §67 ja §68

Tiedoksisaantipäivä

Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemispäivästä eli 23.8.2023

Hakijat

  • Destia Oy
  • GRK Suomi Oy
  • Savon Camping Oy

Päätösten pääasiallinen sisältö

Ympäristöpäällikkö päättää hyväksyä hakijoiden ilmoitukset.

Kuulutuksen nähtävilläpito

Tämä kuulutus pidetään nähtävillä 18.8.2023 – 23.9.2023 Savonlinnan kaupungin virallisella ilmoitustaululla https://www.savonlinna.fi/kuulutukset/

Päätösten nähtävilläpito

Päätökset liitteineen ovat nähtävillä Savonlinnan kaupungin ympäristönsuojelupalveluissa osoitteessa Olavinkatu 27, 57130 Savonlinna

Muutoksenhaku

Päätöksiin saa hakea muutosta hallinto-oikeudelta. Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava kyseisen hallinto-oikeuden kirjaamoon. Tarkemmat ohjeet muutoksenhausta ovat päätöksen liitteenä olevassa valitusosoituksessa. Valitusaika päättyy 23.9.2023